Name Translations!!

 

 

 

Japanese Names English/Dub Translation Alternative Spelling
Gokuu Goku Gokuh, Gokou
Touzokuguma Bear Thief
Uron Oolong
yamucha Yamcha
ChiChi ChiChi
Corrin Karin Kurrin, Klylin
Toninjinka Boss Rabbit
Kuririn Krillen Kurrin, Kylin, Krillen
Ranchi Lunch
Bakuterian Bacterium
Kamesennin Master Roshi Muten Roshi
Ranfuan Lafan
Giran Giran
Namu Namu
Saichiyourou Namek Elder/Guru
Neiru Nail
Pikoro Piccolo Ma Junior
Chiyourou Village Elder
Shinbaru Cymbol
Doramu Drum
Tanbarin Tambarine
Bejita Vegeta Vejita, Vegita
Buruma Bulma Burrma
Napa Nappa
Bura Bra  
Torankusu Trunks  
Pan Pan   
Bideru Videl  
Badaku Bardock Bardok
Radeitsu Raditz  
Korudo Daiou King Cold King Kold
Zarbon Zarbon  
Didoria Didoria  
Jisu Jeice  
Bata Burter  
Gurudo Gildo Gauldo
Rikumu Recoome Raccom
Ginito Daiou Captain Gynu  Giynu, Ginue
Taurus Turles Tales
Kiyui Kuwi Kewi
Majin Buu (Jansuiaku) Majin Buu (Unmixed evil)  
Majin Buu (Jensui) Majin Buu (unmixed)  
Majin Buu (zen) Majin Buu (good)  
Majin Buu (Aku) Majin Buu (evil)  
Buratauku Hosa Advisor Black Black Horsa
Buru Shiyoungun General Blue Blue Shogan
Howaito Shiyougan General white White Shogan
Jeroichi Taisa Colonel Yellow Yellow Taisa
Baioretsuto Taisa Violet Taisa  
Shirubaichi Taisa Captain Silver  
Dokuta Gero Doctor Gero  
Murasiki Soushiyou Master Sergeant Purple  
Metaritsuku GunSou Sergeant Metallic   
Tenshinhan Tien Tienshinhan
Tounuiningen Mr. Invinsible  
Dorakiyuraman Dracula Man  
Otogoookami Man-Wolf  
Chiyaosu Chouzu Chou-zu, Chiaotzu, Choutsu, Chou-su
Kuma Otoko Bear Man  
Yajirobe Yajirobe Jajarobie, Jajerobi
Saibai man Sibamen  
Dabura Darbura  
Ubu Ubu Ubuu, Uub, Oobo
Misuta PoPo Mister PoPo Mr. Po Po
Mirrakun Little Mummy  
Chiyapa ou King Chapa King Chop
Puiaru Puar  
Burumaou Ox King  
Fruiza Freeza Friesa, freiza, Freezre
MakaFuriza Freeza Bot Mechanical Freeza, Frieza or Freezer
Baburusu Bubbles  
Enma Daiou King Yemma  
Kita no Kaiou King Kai Kaio, North Kaio, Kaio of the North
Umigame Sea Turtle  
Shiyuu Shou Shu, Mr Shu
Kakaroto Kakarot Kakarotto
Saiya-Jin Saiyan
Shieron Shenlong Shenron, Shenlong, Shenlon
Porunga Pulunga
Akuman Devil Man
Apuuru Apple
Amondo Almond
Iedei Yeti
Jinzouningen Hachi Gou Android 8 Artificial Human 8, #8
Jinzouningen Juu-roku Gou  Android 16 Artificial Human 16, #16
Jinzouningen Juu-Shichi Gou Android 17 Artificial Human 17, #17
Jinzouningen Juu-Hachi Gou Android 18, Artificial Human 18, #18
Jinzouningen Juu-Kyu Gou Android 19, Artificial Human 19, #19
Jinzouningen Ni-juu Gou Android 20, Atrificial Human 20, #20
Mr. Satan Mr Savage
Dr Wheelo Dr Willow
Dr. Gero Dr. Gero (pronounced Jero)